Podstrona 1

Zespół Szkół Elektronicznych w Lublinie

Prev - Next
Znajdujesz się tutaj: ZSEL » Aktualności » Uchwała miasta Lublin w sprawie stypendiów dla laureatów olimpiad.

Uchwała miasta Lublin w sprawie stypendiów dla laureatów olimpiad.

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

Przesyłam w załączeniu treść Uchwały Nr 1194/XLV/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 16 października 2014 r. w sprawie Programu wspierania laureatów i finalistów zawodów stopnia centralnego olimpiad oraz turniejów, studiujących na terenie miasta Lublin, podjętej w celu zachęcenia zdolnych absolwentów  szkół ponadgimnazjalnych, do kontynuowania nauki na lubelskich uczelniach wyższych.

W ramach ww. Programu, pomoc materialna w formie stypendium naukowego, przyznawana będzie corocznie, studentom pierwszego roku, począwszy od roku akademickiego 2015/2016. Kryteria przyznawania Stypendiów oraz tryb składania i rozpatrywania wniosków o ich przyznanie określa Regulamin, stanowiący załącznik do przesyłanej Uchwały.

W związku z podjętymi działaniami mającymi na celu zapobieganie odpływowi z terenu Miasta, zdolnych młodych abiturientów i wzmocnienie intelektualnej elity studenckiej w Mieście, zwracam się do Państwa Dyrektorów z uprzejmą prośbą o upowszechnienie wśród uczniów, informacji o podjętej uchwale Rady Miasta oraz o możliwości otrzymywania przez laureatów i finalistów zawodów stopnia centralnego olimpiad oraz turniejów, studiujących na terenie miasta Lublin, już na pierwszym roku studiów, stypendium w łącznej wysokości ponad 4 000 zł (przy minimalnym wynagrodzeniu ogłoszonym na rok 2015, szacowana wysokość stypendium to 437,50 zł miesięcznie).

Z poważaniem,
Iwona Nowakowska
Zastępca Dyrektora Wydziału Oświaty i Wychowania
ds. projektów i programów edukacyjnych

Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij