Podstrona 1

Zespół Szkół Elektronicznych w Lublinie

Prev - Next
Znajdujesz się tutaj: ZSEL » Aktualności » Informacja o nieodpłatnym przekazaniu zużytych składników majątku

Informacja o nieodpłatnym przekazaniu zużytych składników majątku

Informacja o nieodpłatnym przekazaniu zużytych składników majątku ruchomego przez Zespół Szkół Elektronicznych w Lublinie ul. Wojciechowska 38


Stosownie do § 8 Zarządzenia nr 470/2006 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 października 2006 roku w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego przedszkolom, szkołom i placówkom prowadzonym przez Miasto Lublin oraz przyjmowania darowizn
rzeczowych przez te jednostki, informuję, że Zespół Szkół Elektronicznych w Lublinie posiada zużyte składniki majątku ruchomego przeznaczone do nieodpłatnego przekazania innym jednostkom prowadzonym przez Miasto Lublin.
Szczegółowy wykaz zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego zawiera załącznik do tej informacji.
załącznik
Nieodpłatne przekazanie nastąpi na pisemny wniosek złożony przez zainteresowanego do dyrektora ZSEl w Lublinie, zawierający:
1. Nazwę, siedzibę i adres jednostki.
2. Informację o zadaniach publicznych realizowanych przez jednostkę.
3. Wskazanie składnika majątku ruchomego o który występuje jednostka.
4. Uzasadnienie potrzeb i sposobu wykorzystania składnika majątku ruchomego.
5. Oświadczenie, że przekazany składnik zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo – odbiorczym.

Przekazania dokonuje się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego zawierającego:
1. Oznaczenie stron
2. Nazwę, rodzaj i cechy identyfikujące składnik majątku ruchomego.
3. Ilość i wartość każdego składnika majątku ruchomego.
4. Niezbędne informacje o stanie techniczno-użytkowym składnika majątku ruchomego.
5. Miejsce i termin odbioru składnika majątku ruchomego.
6. Podpisy z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska osób upoważnionych do podpisania protokołu.
Wnioski należy składać do dnia 28 sierpnia 2023r. w sekretariacie Zespołu Szkół Elektronicznych w Lublinie ul. Wojciechowska 38

Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij