Zespół Szkół Elektronicznych: ul. Wojciechowska 38, tel: (81) 537-15-52

Podstrona 1

Zespół Szkół Elektronicznych w Lublinie

Prev - Next
Znajdujesz się tutaj: ZSEL » O szkole » Profile klas » Technikum » Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej

Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej

Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej  to zawód nowy – specjalista w tym zawodzie będzie przygotowany do podjęcia pracy  u operatorów telewizji cyfrowych i dostawców Internetu itp.

Kierunek ten jest odpowiedzią na postulaty firm telekomunikacyjnych,  w których tacy fachowcy są bardzo potrzebni. Założeniem edukacji w ramach tego kierunku jest przygotowanie uczniów do przyszłego podjęcia pracy  u operatorów telewizji cyfrowych i dostawców Internetu itp.

Absolwent może być zatrudniony:

 • w firmach obsługujących światłowodowe sieci dostępowe,
 • w firmach dostarczających infrastrukturę światłowodową
 • u telekomunikacyjnych operatorów kablowych
 • w telewizjach kablowych
 • w firmach zajmujących się produkcją sprzętu wykorzystywanego w sieciach szerokopasmowych

 

EE.19 Montaż i eksploatacja instalacji wewnątrzbudynkowych telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej
 

1. Montaż i uruchomienie instalacji telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej

Uczeń:

 1. określa funkcje i zastosowanie urządzeń i elementów instalacji telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej;
 2. określa parametry urządzeń i elementów instalacji telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej;
 3. posługuje się terminologią właściwą dla systemów telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej;
 4. rozróżnia standardy występujące w systemach telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej.


2. Rozpoznaje urządzenia i elementy na podstawie wyglądu, oznaczeń oraz symboli graficznych, na przykład:

Uczeń:

 1. rozpoznaje na podstawie wyglądu, oznaczeń oraz symboli graficznych elementy wykorzystywane w systemach telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej;
 2. rozpoznaje na podstawie wyglądu, oznaczeń oraz symboli graficznych urządzeni

3. Sprawdza poprawność połączeń i uruchamia instalację, na przykład

Uczeń:

 1. sprawdza poprawność połączeń instalacji telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej;
 2. dobiera elementy i urządzenia do uruchomienia instalacji telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej.

 

EE. 20 Montaż i eksploatacja szerokopasmowych sieci kablowych pozabudynkowych

1. Klasyfikuje media transmisyjne, na przykład:

Uczeń:

 1. rozpoznaje media transmisyjne na podstawie budowy lub oznaczeń;
 2. klasyfikuje media transmisyjne ze względu na ich budowę;
 3. klasyfikuje media transmisyjne ze względu na ich parametry fizyczne, właściwości mechaniczne i niepożądane zjawiska;
 4. klasyfikuje media transmisyjne ze względu na rodzaj transmisji;
 5. wskazuje zastosowanie mediów transmisyjnych z uwzględnieniem długości projektowanego łącza, przepustowości łącza, kosztu instalacji, łatwości instalacji oraz odporności na zakłócenia elektromagnetyczne.

2. Rozpoznaje konfiguracje i topologie sieci na przykład:

Uczeń:

 1. rozpoznaje fizyczne topologie sieci na podstawie schematu lub opisu;
 2. rozpoznaje logiczne topologie sieci na podstawie dostępu do medium transmisyjnego;
 3. rozpoznaje konfiguracje w sieciach o różnych topologiach;
 4. identyfikuje konfiguracje sieci na podstawie schematu lub opisu.

3. Rozróżnia rodzaje transmisji z podziałem czasowym i częstotliwościowym, na przykład:

Uczeń

 1. rozpoznaje sposoby wielodostępu do medium transmisyjnego z podziałem czasowym lub częstotliwościowym na podstawie opisu, rysunku lub oznaczenia;
 2. rozpoznaje protokoły sterujące dostępem do medium fizycznego na podstawie oznaczenia lub opisu;
 3. rozróżnia typy modulacji dla transmisji danych z podziałem czasowym i częstotliwościowym.

4. Charakteryzuje budowę oraz parametry sieci szerokopasmowych dla mediów transmisyjnych, na przykład:

Uczeń

 1. rozpoznaje elementy sieci szerokopasmowej na podstawie schematu;
 2. charakteryzuje budowę oraz parametry sieci szerokopasmowych dla różnych mediów transmisyjnych na podstawie opisu, budowy, schematu;
 3. charakteryzuje budowę oraz parametry sieci szerokopasmowych dla mediów transmisyjnych na podstawie standardów;
 4. określa budowę sieci szerokopasmowej na podstawie planowanego zasięgu;
 5. określa budowę sieci szerokopasmowej na podstawie planowanej przepustowości;
 6. określa budowę sieci szerokopasmowej na podstawie przeznaczenia;
 7. określa parametry techniczne medium transmisyjnego przewodowych sieci szerokopasmowych
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij