Zespół Szkół Elektronicznych: ul. Wojciechowska 38, tel: (81) 537-15-52

Podstrona 1

Zespół Szkół Elektronicznych w Lublinie

Prev - Next
Znajdujesz się tutaj: ZSEL » Rekrutacja

Rekrutacja

Zgodnie z zarządzeniem nr 5/2018 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, rekrutacja na rok szkolny 2018/2019 będzie przebiegała zgodnie z następującym harmonogramem:

Terminy postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej w roku szkolnym 2018/2019

Lp.

Rodzaj czynności

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu uzupełniający

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły

14 maja – 15 czerwca

9 lipca – 27 lipca

2

Składanie deklaracji przystąpienia do prób sprawności fizycznej do klas sportowych X LO Mistrzostwa Sportowego

do 18 maja

do 11 lipca

3

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej

Klasa pływacka
12 maja lub 19 maja g.13:00(sobota)

Aqua Lublin

 

Klasa lekkoatletyczna i szybowcowa

26 maja g. 10:00-12:00

(sobota)

Hala sportowa w ZSEL

4

Podanie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej

8 czerwca

 

5

Kandydaci, którzy nie podlegają rekrutacji elektronicznej oraz kandydaci rekrutujący się indywidualnie w systemie elektronicznym składają kopię świadectw ukończenia gimnazjum oraz kopię zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

22 czerwca-26 czerwca

 

6

Podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych  

4 lipca godz. 10:00

 

31 lipca godz. 10:00

 

7

Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie

14 maja-25 czerwca

 

8

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli podjęcia nauki przez przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz 3 zdjęć legitymacyjnych. Kandydaci do Technikum Elektronicznego przedkładają jednocześnie Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

4 lipca godz. 10:00

-6 lipca do godz. 14:00

29 sierpnia

do godz. 14:00

 

9

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

9 lipca

do godz. 12:00

 

30 sierpnia

do godz. 15:00

 

 

Regulamin rekrutacji - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 marca 2017 r.

Zarządzenie Lubelskiego Kuratora Oświaty - Zarządzenie nr 5/2018 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2018 r.

Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij