2ls
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:30- 8:15 w-f la-1/2 IL h
s_zaj.sport.-2/2 b3
s_zaj.sport.-2/2 b3 s_zaj.sport.-2/2 b3 s_zaj.sport.-1/2 #2w h
s_zaj.sport.-2/2 b3
s_zaj.sport.-1/2 #2w h
s_zaj.sport.-2/2 b3
2 8:20- 9:05 s_zaj.sport.-1/2 IL h
s_zaj.sport.-2/2 b3
s_zaj.sport.-2/2 b3 w-f la-1/2 IL h
s_zaj.sport.-2/2 b3
s_zaj.sport.-1/2 #2w h
s_zaj.sport.-2/2 b3
s_zaj.sport.-1/2 #2w h
s_zaj.sport.-2/2 b3
3 9:15-10:00 j.niemiecki MY 43 r_angielski-1/2 #2y 100
r_angielski-2/2 #2n 49
j.angielski-1/2 #2a 100
r_angielski-2/2 #2n 49
j.polski BZ 29 j.polski BZ 29
4 10:05-10:50 j.polski BZ 29 j.angielski-1/2 #2a 100
j.angielski-2/2 #2x 49
j.angielski-1/2 #2a 100
j.angielski-2/2 #2x 49
r_matematyka-1/3 #2s 24
r_biologia-2/3 #2b 72
r_j.polski-3/3 #2p 23A
r_fizyka-1/4 #2f 53
r_geografia-2/4 #2g 25
r_historia-3/4 #2h 23A
r_chemia-4/4 #2c 74
5 10:55-11:40 r_matematyka-1/3 #2s 24
r_biologia-2/3 #2b 72
r_j.polski-3/3 #2p 23A
r_fizyka-1/4 #2f 56
r_geografia-2/4 #2g 25
r_historia-3/4 #2h 23A
r_chemia-4/4 #2c 74
j.polski BZ 29 matematyka-1/2 #2m 35
matematyka-2/2 #2e 24
matematyka-1/2 #2m 35
matematyka-2/2 #2e 30
6 11:45-12:30 matematyka-1/2 #2m 35
matematyka-2/2 #2e 24
r_fizyka-1/4 #2f 56
r_geografia-2/4 #2g 25
r_historia-3/4 #2h 23A
r_chemia-4/4 #2c 74
r_matematyka-1/3 #2s 24
r_biologia-2/3 #2b 72
r_j.polski-3/3 #2p 23A
r_angielski-1/2 #2y 100
r_angielski-2/2 #2n 49
r_angielski-1/2 #2y 100
r_angielski-2/2 #2n 49
7 12:45-13:30 godz. wych. GM 49 r_matematyka-1/3 #2s 24
r_biologia-2/3 #2b 72
r_j.polski-3/3 #2p 23A
e_ekolog KN 74 r_fizyka-1/4 #2f 53
r_geografia-2/4 #2g 25
r_historia-3/4 #2h 23A
r_chemia-4/4 #2c 74
j.niemiecki MY 45
8 13:35-14:20 r_angielski-1/2 #2y 100
j.angielski-2/2 #2x 49
r_matematyka-1/3 #2s 24
r_biologia-2/3 #2b 72
r_j.polski-3/3 #2p 23A
religia #2o 51 u_hist.i sp.-1/2 #2u 23A
u_przyroda-2/2 #2r 74
u_hist.i sp.-1/2 #2u 53
u_przyroda-2/2 #2r 74
9 14:25-15:10 religia #2o 17        
10 15:15-16:00   s_zaj.sport.-1/2 #2w h
s_zaj.sport.-2/2 b3
s_zaj.sport.-2/2 b3 s_zaj.sport.-1/2 ML h1
s_zaj.sport.-2/2 b3
s_zaj.sport.-2/2 b3
11 16:05-16:50 s_zaj.sport.-1/2 ML h1
w-f pl-2/2 b3
s_zaj.sport.-1/2 ML h1
s_zaj.sport.-2/2 b3
s_zaj.sport.-1/2 ML h1
s_zaj.sport.-2/2 b3
s_zaj.sport.-1/2 #2w h
s_zaj.sport.-2/2 b3
s_zaj.sport.-2/2 b3
12 16:55-17:40 s_zaj.sport.-1/2 #2w h
w-f pl-2/2 b3
w-f la-1/2 IL h
w-f pl-2/2 b3
s_zaj.sport.-2/2 b3 s_zaj.sport.-1/2 #2w h
s_zaj.sport.-2/2 b3
s_zaj.sport.-2/2 b3
Drukuj plan
wygenerowano 2018-05-17
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum