Zespół Szkół Elektronicznych: ul. Wojciechowska 38, tel: (81) 537-15-52

Podstrona 1

Zespół Szkół Elektronicznych w Lublinie

Prev - Next
Znajdujesz się tutaj: ZSEL » O szkole » Historia » Najnowsza historia szkoły

Najnowsza historia szkoły

Lata osiemdziesiąte i dziewięćdziesiąte w rozwoju ZSEL

Lata osiemdziesiąte i dziewięćdziesiąte to dalszy rozwój szkoły. 10 października 1989 r. ZSEL został przyjęty do Klubu Przodujących Szkół w kraju. W tym okresie szkołę wyposażono w pierwsze sieciowe pracownie komputerowe z dostępem do Internetu, pracownię elektroniki, pracownię mikroprocesorów, linię światłowodową, unowocześniony klub krótkofalarski, studio radiowo-telewizyjne oraz wiele nowoczesnych urządzeń audiowizualnych i pomocy naukowych.

Rok 1994. Kolejnym krokiem do modernizacji szkoły było przystąpienie w 1994 roku do realizacji programu MOVE (Modernizacji Kształcenia Zawodowego). Wówczas szkoła zyskała nowoczesny sprzęt i oprogramowanie komputerowe zapewniające realizację nowych programów nauczania.

 

Najnowsza historia szkoły

Rok 2002. Ogólnopolska reforma szkolnictwa z 2002 roku stworzyła warunki rozwoju szkół ogólnokształcących, ze stopniowym ograniczeniem placówek dających wykształcenie techniczne. Należało dokonać szybkiej transformacji, by odnaleźć się na rynku i nadal pozostać w czołówce szkół najchętniej wybieranych przez uczniów gimnazjów.

Od września 2002 r. w ramach ZSEL istniały  następujące szkoły: X Liceum Ogólnokształcące, XX Liceum Profilowane, Technikum Elektroniczne i  Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2.

Wyniki matur i egzaminów zawodowych ostatnich lat jednoznacznie wskazują na to, że wysiłek dyrektora pani Elżbiety Hanc i grona pedagogicznego przyniósł wymierne efekty i szkoła utrzymuje się od lat w czołówce lubelskich szkół ponadgimnazjalnych.

Powstają programy autorskie, w tym autorski program nauczania matematyki na poziomie rozszerzonym dla uczniów technikum, co daje możliwości skutecznego ubiegania się o indeksy szkół politechnicznych oraz wielu kierunków ścisłych i na innych uczelniach.

Równolegle z tymi działaniami ciągle modernizuje się bazę dydaktyczną szkoły, unowocześnianie są szkolne pracownie, w tym cztery komputerowe. W 2004 r. powstało Szkolne Centrum Multimedialne. Od 2005 r. funkcjonuje Ośrodek Egzaminowania do przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla uczniów technikum oraz uczniów ZSZ w zawodach monter elektronik i elektryk. Ośrodek uzyskał akredytację OKE.

Niewątpliwie na sukcesy absolwentów  i szkoły złożył się wysiłek profesjonalnie przygotowanej kadry pedagogicznej – nauczycieli – pasjonatów. Nie bez znaczenia pozostaje fakt posiadania przez placówkę egzaminatorów OKE we wszystkich przedmiotach maturalnych oraz egzaminatorów uprawnionych do przeprowadzania egzaminów zawodowych.

W roku szkolnym 2003/2004 szkoła otrzymała certyfikat ,,Szkoły z Klasą”. Tym samym wdrożyła w życie sześć zasad dobrej edukacji: szkoła dobrze uczy każdego ucznia, ocenia sprawiedliwie, uczy myśleć i rozumieć świat, rozwija społecznie, pomaga uwierzyć w siebie i przygotowuje do przyszłości. Rok szkolny 2004/2005 to udział ZSEL w programie ,,Szkoła z Klasą – Lego, Cogito, Ago” i zdobycie sprawności Lego i Cogito. Udowodniliśmy tym samym, że pracujemy nad rozwijaniem umiejętności czytania ze zrozumieniem i myślenia twórczego.

Zespół Szkół Elektronicznych jest w środowisku postrzegany jako placówka kultywująca tradycje i pamięć o bohaterach walk o Lublin we wrześniu 1939 roku.Społeczność szkolna aktywnie włączyła się w akcję budowy Pomnika Obrońców Lublina 1939 roku przy ul.T.Zana,której inicjatorem był Władysław Rokicki - Kombatant i wieloletni przyjaciel szkoły „na Wojciechowskiej”. Zbudowany społecznie w rekordowym czasie czterech miesięcy pomnik, został uroczyście odsłonięty 21 września 1987 roku.

Nawiązując coraz bliższe kontakty ze Związkiem Kombatantów RP (obecnie Stowarzyszenie Żołnierzy Batalionów Chłopskich, II Oddział od 1997 r. noszący imię Obrońców Lublina 1939 r.), nasza szkoła stała się współorganizatorem corocznych uroczystości upamiętniających wydarzenia tamtego tragicznego Września. Skromna na początku uroczystość, przerodziła się z czasem w obchody o charakterze miejskim.

W 2007 r., w  50-lecie swojego istnienia, Technikum Elektroniczne w Zespole Szkół Elektronicznych przyjęło imię Obrońców Lublina 1939 roku i stało się tym samym spadkobiercą ideałów tych, którzy walczyli i ginęli w obronie naszego miasta.
Od czasu powstania Zespól Szkól Elektronicznych buduje swoją tożsamość, wzorując się na tych, którzy swoją postawa dowiedli największego poświęcenia w imię zasad i wartości uznawanych za najwyższe.
Nazwa, którą szkoła przyjęła, to jednocześnie zobowiązanie, wynikające z naszej narodowej historii. Ten symboliczny „testament” Obrońców Lublina  z września 1939 roku, to nasz wspólny pokoleniowy obowiązek, bo nieustanną powinnością jest przypominanie, pomimo nieubłaganego upływu czasu….

Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij